Konfirmasjon (av latin confirmare, «bestyrke, bekrefte») er et opprinnelig kristent ritual. Det har hatt noe varierende innholdsbestemmelse i de forskjellige kristne trosretninger

Uttrykket konfirmasjon er også tatt i bruk for noen livssynsgruppers overgangsritual, eller ungdomsfest, som markering av overgangen fra ungdom til voksen.

«Fra Vugge til Grav» sin Ungdomsmarkering handler det ikke om noen bekreftelse eller bekjennelse, men selvfølgelig markerer det en overgang fra barn til ungdom/voksen. Det er et alternativ til Borgerlig konfirmasjon og Kirkelig Konfirmasjon.

Seremonien kan tilrettelegges for Autister og ungdom som ikke ønsker den vanlige opplæringen sammen med mange andre ungdommer.

Hvorfor ikke bare feire livet?

Ungdomsmarkering er en markering for å ære hver enkelt unike ungdom.

Ved å velge en Unitarisk Ungdomsmarkering vil vi at ungdommen skal reflektere over alt det gode som livet hans/hennes består av.
Vi ønsker å markere det viktigste akkurat der de er nå – deres unike liv og kjærligheten og alt det positive de opplever i livet sitt. Til seg selv, familien og vennene rundt dem.

Det er den viktigste lærdommen. Å lære seg å sette pris på alt vi har rundt oss.

En ungdomsmarkering handler om å stoppe opp litt og vise takknemmelighet over livet vi har lagt bak oss så langt. Der vi er nå. Og fremtidsdrømmer, håp og positivitet.

Vi skal feire enkeltmennesket og vise det hvor mye det betyr for oss.

Dette gjøres gjennom en personlig tale til ungdommen – et tilbakeblikk på livet og hva han/hun har gjort og betydd for mennesker rundt dem.

Konfirmanten gis anledning til å si noe selv – eller at seremonimester sier noe på vegne av ungdommen: En takk til familien og vennene.

Unitarpresten sier noen velvalgte ord om overgangen fra ung til voksen og overrekker en minnegave om dagen. Dette kan være noe som ungdommen selv har valgt eller foreldrene. Gaven vil ha en inskripsjon med navn og dato.

Seremonien kan selvfølgelig inneholde musikk etter ønske og dikt etter ønske.

Seremonimester møter ungdommen sammen med foreldre eller også alene hvis det er ønske om det, i forkant av Ungdomsmarkeringen.

Hvis bestevenner ønsker å ha en dag sammen hvor de vil feire seg selv og overgangen fra barn til voksen, så tilrettelegger vi for det.

Vi har tilrettelagte seremonier for ungdom med spesielle behov.

Seremoniene kan være hvor som helst – ute eller inne!